Obwody łowieckie Koła Łowieckiego "Ryś" Giżycko na podstawie Uchwały NR XXII/371/20 Sejmiku Województwa warmińsko-mazurskiego  z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

 

Pozezdrze
Obwód 66
7641,74 ha

Od ul. Pocztowej w miejscowości Pozezdrze DK63 przez Pieczarki, Spytkowo do miejscowości Giżycko, następnie ul. Obwodową, Świderską do ul. Antonowskiej i tą ulicą przez Antonowo, Pierkunowo do brzegu jeziora Kisajno, a następnie, wschodnim brzegiem ...

Zobacz mapę
Kruklin
Obwód 96
5296,88 ha

Od miejscowości Jurkowo, drogą przez Borki do miejscowości Żywy, skąd rzeką Sapina do jeziora Sołtmany, następnie jego północnym, wschodnim oraz południowym brzegiem do miejscowości Sołtmany, dalej drogą w kierunku południowym do granicy ...

Zobacz mapę
Franciszkowo
Obwód 127
7027,61 ha

Od miejscowości Wydminy torami kolejowymi do miejscowości Wężówka, skąd drogą do miejscowości Radzie dalej granicą powiatów ełckiego oraz giżyckiego, następnie do jeziora Krzywe i jego północnym i wschodnim brzegiem do miejscowości Nowe Krzywe...

Zobacz mapę
Miłki
Obwód 129
5385,28 ha

Od miejscowości Lipińskie drogą przez Szczepanki, Czyprki, Jedamki, Konopki Małe, Bielskie, Danowo do DK63, dalej DK63 do cieku przy osadzie Wyłudki, następnie południowym i zachodnim brzegiem jeziora Ublik Mały przez ciek do jeziora Ublik Wielki...

Zobacz mapę
Nr obwodu
łowieckiego
Powierzchnia
całkowita
[ha]
Rodzaj/kategoria Słowny opis granic obwodu łowieckiego
66 7641,74 polny/słaba Od ul. Pocztowej w miejscowości Pozezdrze DK63 przez Pieczarki, Spytkowo do miejscowości Giżycko, następnie ul. Obwodową, Świderską do ul. Antonowskiej i tą ulicą przez Antonowo, Pierkunowo do brzegu jeziora Kisajno, a następnie, wschodnim brzegiem tego jeziora do półwyspu Królewski Róg, skąd przez jez. Dargin do Sztynarskiego Rogu i dalej brzegiem jeziora Dargin do Mostu Sztynorckiego, i dalej brzegiem jeziora do rowu w miejscowości Zdorkowo, i dalej drogą przez Harsz do DK63 w miejscowości Pozezdrze.
96 5296,88 polny/średnia Od miejscowości Jurkowo, drogą przez Borki do miejscowości Żywy, skąd rzeką Sapina do jeziora Sołtmany, następnie jego północnym, wschodnim oraz południowym brzegiem do miejscowości Sołtmany, dalej drogą w kierunku południowym do granicy Jeziora Wydmińskiego, skąd w linii prostej przez to jezioro do półwyspu Sierpla, następnie jego wschodnim brzegiem do DW655 w miejscowości Sucholaski i dalej tą drogą do toru kolejowego w miejscowości Siedliska, torowiskiem do drogi w kierunku miejscowości Kruklin i dalej drogą,
wzdłuż wschodniej granicy jeziora Kruklin, przez most na rzece Sapina do skrzyżowania z nieczynnym torowiskiem przy ul. Cichej w miejscowości Kruklanki, następnie torowiskiem do miejscowości Jurkowo
127 7027,61 polny/średnia Od miejscowości Wydminy torami kolejowymi do miejscowości Wężówka, skąd drogą do miejscowości Radzie dalej granicą powiatów ełckiego oraz giżyckiego, następnie do jeziora Krzywe i jego północnym i wschodnim brzegiem do miejscowości Nowe Krzywe, skąd drogą przez miejscowość Stare Krzywe do miejscowości Zelki, dalej DW656 do drogi przy oddziale leśnym 247 Nadleśnictwa Giżycko i drogą w kierunku południowym przez oddział leśny 252 Nadleśnictwa Giżycko do miejscowości Skomack Wielki, następnie torowiskiem do pierwszej drogi w kierunku Czarne i tą drogą przez miejscowości Czarne, Okrągłe, Bielskie do miejscowości Konopki Małe, dalej DP1706N przez miejscowości Talki oraz Ranty do miejscowości Wydminy
129 5385,28 polny/średnia Od miejscowości Lipińskie drogą przez Szczepanki, Czyprki, Jedamki, Konopki Małe, Bielskie, Danowo do DK63, dalej DK63 do cieku przy osadzie Wyłudki, następnie południowym i zachodnim brzegiem jeziora Ublik Mały przez ciek do jeziora Ublik Wielki i jego południowym brzegiem przez kanał do jeziora Buwełno, skąd wschodnim brzegiem w kierunku północnym przez Głaźną Strugę do jeziora Wojnowo i jego wschodnim brzegiem do strugi Staświnka do miejscowości Staświny, dalej DW656 przez miejscowość Lipowy Dwór do drogi na miejscowość Lipińskie.