• jelenie szlachetne
  • byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego
  • łanie - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia
  • cielęta - od dnia 1 września do końca lutego
 • daniele
  • byki - od dnia 1 września do końca lutego
  • łanie - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia
  • cielęta - od dnia 1 września do końca lutego
 • sarny
  • kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września
  • kozy i koźlęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
 • dziki - przez cały rok
 • muflony
  • tryki - od dnia 1 października do końca lutego
  • owce i jagnięta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
 • borsuki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok
 • tchórze i kuny (leśne i domowe) - od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok
 • lisy - od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok
 • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze - przez cały rok
 • piżmaki - od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych – przez cały rok
 • zające szaraki i dzikie króliki - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia
 • bażanty
  • koguty - od dnia 1 października do końca lutego
  • kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia
 • kuropatwy - od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia
 • kaczki - krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czerni - od dnia 01 września do dnia 31 grudnia
 • łyski - od dnia 1 września do dnia 31 grudnia
 • gęsi - zbożowe, białoczelne, gęgawy - zbożowe i białoczelne – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia gęgawy – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia
 • jarząbki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada
 • gołębie grzywacze - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada
 • szakale złociste - od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok

Jeżeli początek okresu polowań przypada po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
Przy ustalaniu okresu polowań, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.