5296,88 ha
polny/średnia

Od miejscowości Jurkowo, drogą przez Borki do miejscowości Żywy, skąd rzeką Sapina do jeziora Sołtmany, następnie jego północnym, wschodnim oraz południowym brzegiem do miejscowości Sołtmany, dalej drogą w kierunku południowym do granicy Jeziora Wydmińskiego, skąd w linii prostej przez to jezioro do półwyspu Sierpla, następnie jego wschodnim brzegiem do DW655 w miejscowości Sucholaski i dalej tą drogą do toru kolejowego w miejscowości Siedliska, torowiskiem do drogi w kierunku miejscowości Kruklin i dalej drogą, wzdłuż wschodniej granicy jeziora Kruklin, przez most na rzece Sapina do skrzyżowania z nieczynnym torowiskiem przy ul. Cichej w miejscowości Kruklanki, następnie torowiskiem do miejscowości Jurkowo.