7027,61 ha
polny/średnia

Od miejscowości Wydminy torami kolejowymi do miejscowości Wężówka, skąd drogą do miejscowości Radzie dalej granicą powiatów ełckiego oraz giżyckiego, następnie do jeziora Krzywe i jego północnym i wschodnim brzegiem do miejscowości Nowe Krzywe, skąd drogą przez miejscowość Stare Krzywe do miejscowości Zelki, dalej DW656 do drogi przy oddziale leśnym 247 Nadleśnictwa Giżycko i drogą w kierunku południowym przez oddział leśny 252 Nadleśnictwa Giżycko do miejscowości Skomack Wielki, następnie torowiskiem do pierwszej drogi w kierunku Czarne i tą drogą przez miejscowości Czarne, Okrągłe, Bielskie do miejscowości Konopki Małe, dalej DP1706N przez miejscowości Talki oraz Ranty do miejscowości Wydminy.