Zarząd Koła Łowieckiego "Ryś" w Giżycku, uchwałą z dnia 26.04.2024r., zwołuje Walne Zgromadzenie Koła. Zebranie odbędzie się 19.05.2024r., o godzinie 9:00 w "Piotrówce", w Kruklinie. Nieobecność usprawiedliwia Zarząd Koła.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza, komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 3.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania oraz odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdań za rok łowiecki 2023/2024
  a) Łowczego,
  b) Skarbnika – przedstawienie bilansu za rok łowiecki 2023/2024 i preliminarza na rok łowiecki 2024/2025,
  c) Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok łowiecki 2023/2024.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie:
  a) Zarządu,
  b) Komisji Rewizyjnej.
 6. Głosowanie uchwały nad udzieleniem absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzenie bilansu za rok 2023/2024 oraz preliminarza na rok 2024/2025.
 7. Wnioski do uchwał i ich przegłosowanie.
 8. Sprawy różne.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

 

Uwaga! Na zebranie należy przyjść w mundurach oraz mieć ze sobą pozwolenie na broń i legitymację łowiecką celem uaktualnienia kart ewidencyjnych.

 

Następny wpis
Myśliwski Dzień Dziecka
Poprzedni wpis
Pomoc dla naszego kolegi