GALINDOWIE  Tereny północno – wschodniej Polski pokrywały niegdyś puszcze, które były
zamieszkiwane przez różne plemiona pogańskie.
Na terenie obecnych Mazur, w Puszczy Galindzkiej, mieszkali Galindowie.

Plemię to prowadziło ożywiony handel z południem Europy i Cesarstwem Rzymskim.
Handlowało bursztynem, skórami upolowanych zwierząt i płodami rolnymi, importując wiele cennych przedmiotów ze srebra i złota.

Z chwilą powstania państwa polskiego, już za panowania Bolesława Chrobrego, który w 1015 roku podjął zwycięską ekspedycję do Prus, nastąpił proces wyniszczenia Galindów, który na początku XIII w., doprowadził do zniszczenia ich, znaczącej dotychczas, siły w regionie.

W 1226 roku Konrad Mazowiecki, licząc na pomoc w walce z pogańskimi Prusami, sprowadził do Prus niemiecki Zakon Krzyżacki. Było to początkiem państwa pruskiego i niechybnym końcem Galindów.