Zmiany w Zarządzie KŁ „Ryś”

W wyniku decyzji walnego zgromadzenia członków KŁ „Ryś” nastąpiły zmiany w zarządzie koła.

Obecny skład zarządu:

Kazik Kozak – prezes

Thomas Darek – sekretarz

Chmielewski Leszek – skarbnik

Karbowski Jarek – podłowczy

 

Hubertowskie sukcesy

Świąteczne polowanie przyniosło radość kolegom Bartkowi i Filipowi.

GRATULACJE

 

Nowość

Wprowadzamy nowy, trwały sposób posadowienia urządzeń łowieckich.

Nierdzewna wytrzymała opaska zaciskowa i betonowy słupek